Våra produkter

Vi levererar produkter från ett urval av de ledande tillverkarna av säkerhetsprodukter. Vårt urval bygger främst på vår erfarenhet och tilltro till produkterna som kommer våra kunder väl till pass. Att produkterna ska ha en hög driftsäkerhet och kvalité är en självklarhet för oss.

Kontakta oss gärna vid frågor.

Inbrottslarm

Vi skräddarsyr förslag efter besök i kunds lokaliteter och tar hänsyn till många parametrar innan vi presenterar ett förslag.

Produkterna vi främst använder inom detta produktsegment kommer från DSC (TeletecConnect) och OPTEX.

Kodlås

Ett enklare sätt än passersystem, men kan vara effektivt på rätt plats. Vi har allt från vanliga traditionella kodlås till dörr monterade men kod och/eller fingeravläsning.

Produkter i detta produktsegment kommer företrädesvis från Bewator.

Passagesystem

"-Hur många har nyckel till dörren ? -Vet inte"

Detta svar får man oftast om man frågar och har man inte haft ett seriöst spärrat system kan det vara hur många som helst.

Vi kan leverera system med passerbrickor, allt från en ensam dörr upp till över 500 dörrar. Passerbrickornas behörigheter kan ändras efter hand och utan att man har bricka tillgänglig.

Med ett passersystem har man 100% kontroll över passerbrickor och vem och när en dörr passerats. Skulle någon förlora en bricka kan den spärras direkt och den tappar helt behörighet i systemet.

Systemen går att bygga ut till ett helt fastighetsbestånd med central administration från kontoret och där kommunikationen går över Internet till resp. fastighet, helt krypterat och säkert. Givetvis kan man använda passersystemet att styra annat än dörrar och garageportar, tex. skåp för biltvätt, tallriksautomat, hisstyrning och allt annat som går att styra med el.

Produkterna till detta produktsegment kommer företrädesvis från Bewator.

Tvättbokningssystem

Bråk om tvättstugan? Tar varandras tider? Lämnar tvättstugan ostädad? Skadegörelse i tvättstugan?

Alla dessa frågor kan få en lösning: Elektroniskt tvättbokningssystem.

Med ett sådant system så blir det ingen konflikt då bokad tid enbart kan användas av bokad hyresgäst.

Med hjälp av en passerbricka bokar man via en elektronisk terminal, eller så kan man välja att boka direkt via internet från en vanlig dator.När man väl kommer till bokad tvättid kan ingen annan än den som bokat komma in under passet.

En registrering sker i en databas om vem som bokat, när man bokat, om man kommit till tvättpasset och vem som passerat.

Denna information kan användas i efterhand om något oklart har hänt i tvättstugan.

Produkterna i detta produktsegment kommer främst från Bewator.

Porttelefoner

Att hålla ytterdörren stängd är ett måste om man vill hålla borta objudna gäster i trapphuset eller in i företaget.

Det finns porttelefoner som går i ett ledningsnät i fastigheten, över det fasta telefonnätet eller mobilt över mobiltelefonnätet. Vi kan erbjuda porttelefoner med eller utan bild, porttelefoner som fungerar i det lokala nätverket på kontoret med bild.

Lösningarna är många och vi kan leverera efter de flesta krav och önskemål. Produkterna i detta segment kommer från olika ledande leverantörer.

Nätverk

Vi kan utföra både större och mindre nätverksinstallationer.

Mer och mer av säkerhetsprodukter går att koppla samman i nätverk för samverkan och då krävs den kompetens som vi besitter för att få det att fungera.

Att sätta upp nätverk med trådlösa länkar mellan huskroppar har vi löst många problem med. Detta gör att man sällan behöver gräva ned separata kablar för nätverk i ett område som man vill knyta ihop med nätverk för tex. passersystem och tvättbokningssystem eller varför inte tv-övervakning.

CCTV/TV-Övervakning

För att övervaka ytor och händelser finns det olika typer av övervaknings-utrustningar. Det går att övervaka lokalt på plats eller via Internet med fjärrutrustning, styrbara kameror eller fastmonterade.

Utrustning för att registrera fordons registreringsplåtar, personidentifiering, nattkameror med IR-ljus som är som osynliga strålkastare, dolda kameror för att avslöja brott mm.

Varje anläggning har sina speciella krav!

Vi kan erbjuda rätt utrustning på rätt plats och med rätt funktion då vi har en stor produktbank att hämta utrustning från.

Produkterna i detta segment kommer från olika ledande leverantörer.

Driftlarm

Olika typer av anläggningar behöver övervakning och kanske tom fjärrstyrning av återstarts eller annan funktion.

Det kan vara frysar i butik, pumpar i en pumpstation, värmepanna eller vad som nu kan behöva övervakning.

Vi har utrustning för fast eller mobilt anslutning med eller utan styrbara funktioner, driftlarm som går till larmcentral eller direkt via SMS till personal.

Utrustningar kan också övervakas med GPS- positionering så att de inte flyttas, och vid larm kan larmcentral eller personal få besked om detta.

Utrustning i detta produktsegment kommer från olika ledande leverantörer.

Fysiskt skydd

Genom vårt samarbete med duktiga underleverantörer kan vi erbjuda fysiska skydd i form av galler, jalusier, säkerhetsdörrar, rullportar till butiker mm.