Våra tjänster

Service

Via serviceavtal kan vi se över och serva levererade anläggningar på olika intervalls basis. Givetvis kan vi serva och avhjälpa fel utan serviceavtal också.

Jour dygnet runt

Via vår jourservice kan vi säkerställa att anläggningar fungerar, och detta även efter ordinarie arbetstid.

Vid ett inbrott händer det inte så sällan att man saboterar larmanläggningen för att komma tillbaka senare och "hämta mer".
Vi kan då reparera anläggningen så den kan gå i drift igen, och ev inbrottstjuvar uteblir med största sannolikhet.

Uthyrning av tillfälliga anläggningar

Vi har ett antal larmväskor för korttidsuthyrning (1-20 dagar) och en del larmanläggningar för långtidshyra (mer än 20 dagar).

Om telefonlinjer skulle vara saboterade kan vi hyra ut utrustning för mobilt larmöverförande.

Vi har även andra utrustningar för uthyrning, bl.a tv-övervakning.

Projektering

Vi kan, inom alla de område vi levererar utrustning, göra projekteringar inför upphandlingar eller för att utvärdera befintliga anläggningar.

Finansiering

Genom vårt samarbete med Wasa Kredit kan vi göra upp en finansiering av Ert inköp av utrustning och installation från oss.

Via en fördelaktig leasing på 36 månader med lågt restvärde om 5 % kan man göra ett inköp av kvalitetsutrustningar utan att behöva få en hög startkostnad.

Eftersom det handlar om ett leasingavtal går det att skriva av kostnaden direkt utan att behöva lägga upp långa avskrivningar.

När Ni väl bestämt Er för en utrustning från oss kan Vi snabbt få svar från Wasa Kredit och därmed genomföra affären snabbare.


Kontakta oss gärna för mer information.